สพม.1

55

บุคลากร

ดูรายละเอียด

67

โรงเรียนในสังกัด

ดูรายละเอียด

5,491

ครูในสังกัด

ดูรายละเอียด

112,073

นักเรียนในสังกัด

ดูรายละเอียด